Therese & Anders

Brudens klänning  – Bianco Evento

Tärnornas klänningar – Eliza & Ethan

Fotograf – Anna Lindblom