Fotografering från butiken Hvita Vackra

Fotograf: Ateljé Lena

Varmt Välkomna!